TV& VIDEO

Tin sáng VTV8 - 08/9/2019

  • Tin sáng VTV8 ngày 08/9/2019 với nội dung chính: Quảng Ngãi bất cập khu neo đậu tàu thuyền; Nguy cơ rò rỉ kim loại vào máu khi xăm mình;...