TV& VIDEO

Tin sáng VTV8 - 12/9/2019

  • Tin sáng VTV8 ngày 12/9/2019 với nội dung:Cháy chợ Mộc Bài tại Bình Định; Đà Nẵng điều tra vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng...