Tin tức 11h30 VTV9 - 01/12/2019

  • Tin tức 11h30 VTV9 - 01/12/2019 với nội dung: Nguy hiểm tấm bạt che thùng rơi khi xe đang chạy; Tràn lan khai thác lậu giống hoa...