Tin tức 11h30 VTV9 - 11/6/2019

  • Tin tức 11h30 VTV9 ngày 11/6/2019 với nội dung: Gỡ vướng thương hiệu khoai tây Đà Lạt; Đồng Nai điều tra giết mổ heo nhiễm dịch...