Tin tức 11h30 VTV9 - 12/6/2019

  • Tin tức 11h30 VTV9 ngày 12/6 với nội dung đáng chú ý: Người nuôi heo cảnh giác cao trước dịch bệnh; Nguy cơ từ kéo điện 1 dây;...