Tin tức 11h30 VTV9 - 12/9/2019

  • Tin tức 11h30 VTV9 - 12/9/2019 với những nội dung đáng chú ý: Chậm trễ di dời chợ hóa chất Kim Biên; Phòng chống trộm, cướp ngân hàng...