Tin tức 11h30 VTV9 - 14/5/2019

  • Tin tức 11h30 VTV9 - 14/5/2019 với nội dung: Sông Cái ô nhiễm do nhà máy đường cồn xả thải; Ý kiến về thay đổi giờ làm việc...