Tin tức 11h30 VTV9 - 14/8/2019

  • Tin tức 11h30 VTV9 ngày 14/8/2019 với nội dung chính: TP.HCM tông vào thùng bơm bê tông 2 thanh niên thiệt mạng; Chấn chỉnh tình trạng cất nhà lấn sông, suối ở Phú Quốc;...