Tin tức 11h30 VTV9 - 15/6/2019

  • Tin tức 11h30 VTV9 ngày 15/6/2019 với nội dung chính: Luật phòng chống tác hại bia rượu được thông qua; Đồng diễn Yoga ở Nha Trang;...