Tin tức 11h30 VTV9 - 16/6/2019

  • Tin tức 11h30 VTV9 - 16/6/2019 với những nội dung đáng chú ý: Nổ xăng dầu nghiêm trọng tại Khánh Hòa; Ngày không tiền mặt tại Việt Nam...