Tin tức 11h30 VTV9 - 18/7/2019

  • Tin tức 11h30 VTV9 ngày 18/7/2019 với nội dung: Lưu ý khi mua bảo hiểm; TP.HCM kiểm tra bóng cười ở khu vực trung tâm...