Tin tức 11h30 VTV9 - 19/6/2019

  • Tin tức 11h30 VTV9 ngày 19/6/2019 với nội dung chính: Chống tham nhũng trong cơ quan phòng chống tham nhũng; Để an toàn khi thanh toán không dùng tiền mặt;...