Tin tức 11h30 VTV9 - 19/8/2019

  • Tin tức 11h30 VTV9 ngày 19/8/2019 với nội dung chính: Giá trị thật của những gói tầm soát ung thư; Pháp thực khách bắn chết bồi bàn;...