Tin tức - Tạp chí chiều - 01/11/2016

  • Tin tức - Tạp chí chiều ngày 01/11/2016 với những nội dung chính sau: Mưa lũ miền Trung vẫn tiếp diễn phức tạp; Cảnh báo tình trạng trộm cắp gia tăng ở các đầm tôm...