Tin tức - Tạp chí chiều - 12/9/2016

  • Tin tức tạp chí chiều ngày 12/9 với nội dung đáng chú ý: Bão giật cấp 10 hướng vào Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Kẹt xe TPHCM, điểm cũ chưa xóa, điểm mới xuất hiện...