Tin tức - Tạp chí chiều - 16/11/2016

  • Tin tức - Tạp chí chiều ngày 16/11/2016 với những nội dung đáng chú ý: TP. Hồ Chí Minh: Dùng xăng uy hiếp chủ tiệm vàng để tống tiền; Tràn lan két bạc kém chất lượng trên thị trường; Thầy luyện chữ đẹp.