Tin tức - Tạp chí chiều - 18/3/2016

  • Tin tức - Tạp chí chiều ngày 18/3/2016 với một số tin tức đáng chú ý: Quảng Ninh giải cứu 9 trẻ em bị dụ dỗ sang Trung Quốc làm thuê; Gặp gỡ nhà thiết kế trẻ sáng tạo với chất liệu lụa Việt Nam; Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục Đại học công lập...