Tin tức - Tạp chí chiều - 20/9/2016

  • Tin tức - Tạp chí chiều ngày 20/9/2016 với những nội dung chính sau: Kiên Giang hàng ngàn Ha lúa sắp thu hoạch bị ngập úng; Gần 100 ngàn người dùng điện thoại bị trừ tiền tự động mỗi ngày...