Tin tức - Tạp chí chiều - 24/10/2016

  • Tin tức - Tạp chí chiều ngày 24/10 với nội dung đáng chú ý: Doanh nghiệp nhận trách nhiệm vụ nước suối đổi màu; Ngoại hình hay tài năng quyết định thành công của nghệ sĩ trẻ?; Máy bay nghi chở quan chức EU gặp nạn ở Malta.