Tin tức - Tạp chí chiều - 30/7/2016

  • Tin tức - Tạp chí chiều ngày 30/7 với những nội dung đáng chú ý: Cò mua lúa bỏ trốn, nông dân lâm nợ; Cảnh báo tội phạm mua bán người lấy nội tạng; Trung Quốc sương mù bao phủ Bắc Kinh;