Tin tức - Tạp chí trưa - 01/02/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 01/02/2016 có những nội dung chính: Hành khách vẫn còn nhiều cơ hội mua vé xe lửa về quê ăn Tết; Hạn, mặn sớm ở đồng bằng sông Cửu Long; Hôm nay WHO họp khẩn về virus Zika...