Tin tức - Tạp chí trưa - 01/8/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 01/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Vụ cháy nghiêm trọng tại Cà Mau: công tác chữa cháy chưa hiệu quả; Cơ chế nào thu hút cải tạo chung cư cũ...