Tin tức - Tạp chí trưa - 02/02/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 02/02/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Phát hiện ô mai Hồng Lam có chất tạo ngọt gây ung thư; WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về virus Zika; IS dùng tiền tuyển dụng đội quân người di cư nghèo.