Tin tức - Tạp chí trưa - 02/8/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 02/8/2016 với những nội dung chính sau: Ban hành công điện khẩn chuẩn bị ứng phó với bão số 2; Nguy cơ tai nạn từ sạt lở núi ở Kiên Giang...