Tin tức - Tạp chí trưa - 07/8/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 07/8/2016 có những nội dung chính: Hoàng Xuân Vinh mang về tấm huy chương Vàng lịch sử cho Việt Nam; Hợp tác mở cây xăng tự động - Hình thức lừa đảo mới; Hàng chục ngàn hecta lúa Hè Thu bị rầy nâu tấn công...