Tin tức - Tạp chí trưa - 10/02/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 10/02/2016 với một số nội dung đáng chú ý: TP.HCM lại xảy ra tăng giá dịch vụ dịp Tết; Doanh nhân kiều bào đóng góp cho phát triển kinh tế của đất nước; Trung Quốc ghi nhận trường hợp nhiễm Zika đầu tiên.