Tin tức - Tạp chí trưa - 16/11/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 16/11 với nội dung đáng chú ý: Chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh trong thị trường gas; Tỷ phú cánh đồng hoang; Nhật Bản các kiếm sĩ Samurai đi nhặt rác.