Tin tức - Tạp chí trưa - 21/3/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 21/3/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Sập cầu Ghềnh, ga Biên Hòa quá tải; Hiểm họa từ những vụ cưa phá bom mìn, vật liệu nổ; Salah Abdeslam có kế hoạch tấn công trong lúc lẩn trốn...