Tin tức - Tạp chí trưa - 25/10/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 25/10/2016 với những nội dung chính: Tiếp tục truy tìm các học viên cai nghiện trốn trại tại Đồng Nai; Đi vệ sinh bị rắn độc cắn;...