Tin tức - Tạp chí trưa - 25/3/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 25/3/2016 với một số nội dung đáng chú ý: TP.HC. năng mức cảnh báo dịch Zika lên mức độ 2; Đường sắt Sài Gòn thông báo tạm dừng 2 chuyến tàu do sự cố sập cầu Ghềnh; Bắt 6 đối tượng liên quan đến khủng bố ở Brussels...