Tin tức - Tạp chí trưa - 31/10/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 31/10/2016 với nội dung đáng chú ý: Người dân bất an khi quốc lộ trăm tỷ xuống cấp; Công an vào cuộc điều tra vụ nữ sinh bị đánh hội đồng...