Toàn cảnh 24h - 11/01/2019

  • Toàn cảnh 24h - 11/01/2019 với nội dung: Bàn giao rắn hổ mang chúa cho cơ quan chức năng tại Đồng Nai; Ngậm nước ngừa sâu răng, nhiều học sinh nhập viện...