Toàn cảnh 24h - 11/5/2019

  • Toàn cảnh 24h ngày 11/5 với nội dung đáng chú ý: TP.HCM bầu thêm 2 phó Chủ tịch mới; Phát hiện dòi trong bữa ăn học đường;...