Toàn cảnh 24h - 12/7/2019

  • Toàn cảnh 24h - 12/7/2019 với nội dung: Thống nhất 2 phương án cho trạm thu phí BOT T2; Lấy 7 cục sỏi khổng lồ trong bụng bệnh nhân...