Toàn cảnh 24h - 13/02/2020

  • Toàn cảnh 24h ngày 13/02 với nội dung đáng chú ý: Thúc đẩy tiêu thụ thanh long ở thị trường trong nước; Lưu ý phòng bệnh khi trẻ trở lại trường;...