Toàn cảnh 24h - 14/01/2020

  • Toàn cảnh 24h ngày 14/01/2020 với nội dung: Xuất khẩu thủy sản duy trì đà tăng trưởng; Đua thuyền rồng trên băng tại Trung Quốc...