Toàn cảnh 24h - 14/8/2019

  • Toàn cảnh 24h - 14/8/2019 với nội dung: Đã gia cố được để ở Quảng Điền; Ngang nhiên cưa hạ rừng phòng hộ gần trung tâm Đà Lạt...