Toàn cảnh 24h - 15/5/2019

  • Toàn cảnh 24h - 15/5/2019 với nội dung: Tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP.HCM của ông Tề Chí Dũng; Bắt Tổng Giám Đốc Nhật Cường và 8 đồng phạm...