Toàn cảnh 24h - 23/5/2019

  • Toàn cảnh 24h - 23/5/2019 với những nội dung đáng chú ý: Báo động tôm càng đỏ nhập lậu vào Việt Nam; Cấp phát thuốc phòng dịch tả heo Châu Phi...