Toàn cảnh 24h tối - 09/8/2020

  • Toàn cảnh 24h tối - 09/8/2020 với nội dung: Thiết thực tiếp sức cho sĩ tử trong mùa thi; Xe ben tông sập nhà dân, nhiều người bị thương...