Toàn cảnh 24h tối - 12/01/2021

  • Toàn cảnh 24h tối ngày 12/01/2021 với nội dung chính: Bàn giao 6 người cư trú trái phép tại Campuchia về Việt Nam;...