Toàn cảnh 24h tối - 22/3/2020

  • Toàn cảnh 24h tối ngày 22/3/2020 với nội dung chính: TP.HCM thêm 5 trường hợp mắc bệnh Covid -19;...