Toàn cảnh 24h tối - 30/7/2020

  • Toàn cảnh 24h tối - 30/7/2020 với nội dung: Cà Mau cách ly tại nhà hơn 100 người trở về từ Đà Nẵng; Cá bè chết hàng loạt trên sông Đồng Nai...