Toàn cảnh 24h trưa - 29/6/2020

  • Toàn cảnh 24h trưa ngày 29/6 với nội dung chính: Lo ngại về diễn biến xấu của đại dịch Covid-19; Dấu hiệu, biện pháp phòng ngừa bệnh Bạch Hầu;...