TV& VIDEO

Xưởng thời trang - 07/3/2015

  • Xưởng thời trang ngày 07/3/2015: Nhân vật của chương trình Nguyễn Thị Huyền - Sinh viên năm nhất, đại học Ngoại thương với sự thay đổi cá tính, mạnh mẽ.