TV& VIDEO

Cầu dân sinh cho người dân vùng cách trở Quảng Trị

Hồ Chiến, Trọng Hoàng (VTV8)Cập nhật 09:46 ngày 11/10/2018

VTV.vn - Mùa mưa bão năm nay, Quảng Trị vẫn còn nhiều khu vực có hệ thống cầu xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Một số nơi, học sinh vẫn đang phải lội qua suối đến trường.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị được Tổng Cục đường bộ Việt Nam phê duyệt xây dựng 42 cầu, cống, với tổng kinh phí trên 137 tỷ đồng. Trong đó có 14 cầu, cống đã hoàn thành, 15 cầu, cống đang triển khai, còn lại đang mở thầu xây lắp.

Quảng Trị là địa phương còn gặp nhiều khó khăn, chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai. Việc đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông cho các vùng cách trở là vấn đề cấp thiết, cần được quan tâm nhiều hơn trong thời gian tới.

Công nghệ thông minh chi phối các thành phố trong tương lai

VTV.vn - Các ứng dụng thông minh cho đô thị sẽ tiếp tục cải thiện cuộc sống của con người và giúp chính phủ đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của người dân.