TV& VIDEO

Đà Nẵng: Kiểm tra, rà soát, sắp xếp trụ sở làm việc của các Hội

TTXVNCập nhật 15:55 ngày 23/05/2018

VTV.vn - UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng lập đoàn kiểm tra, rà soát, sắp xếp trụ sở làm việc của các Hội. Thời gian kiểm tra diễn ra đến ngày 31/5.

Đoàn kiểm tra do ông Trần Văn Quảng, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng, làm Trưởng đoàn. Đoàn sẽ kiểm tra, rà soát và đề xuất sắp xếp trụ sở đối với các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước do tất cả các Hội đang quản lý, sử dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để đảm bảo sử dụng phù hợp, thuận tiện và tiết kiệm quỹ nhà công sản.

Đợt này, 25 cơ sở hội của thành phố Đà Nẵng như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nhà báo, Hội Nông dân, Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật, Hội Khuyến học… với tổng diện tích đất lên đến hơn 32.000 m2 được kiểm tra. Trong đó, trên địa bàn quận Hải Châu có số cơ sở Hội đóng nhiều nhất với 16 cơ quan.

Sở Xây dựng Đà Nẵng đã giao Công ty Quản lý nhà rà soát danh sách các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước do các Hội đang sử dụng trên địa bàn thành phố, thông báo Kế hoạch kiểm tra cho các đơn vị, lập biên bản kiểm tra, tổng hợp gửi Sở Xây dựng trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Sở Xây dựng Đà Nẵng đã đề nghị Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có ý kiến đề xuất đối với các vấn đề liên quan (như định mức trụ sở làm việc, các thủ tục liên quan đến giao đất, cho thuê đất...).