TV& VIDEO

Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng biển xây dựng Nông thôn mới

Quang Tiến, Thiện Linh (VTV8)Cập nhật 17:22 ngày 25/05/2018

VTV.vn - Sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống của bà con ngư dân tuyến biển ở Hà Tĩnh, đến tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM mới ở các địa phương này.

Từ thực tế trên, cùng với các nguồn lực khác, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ các địa phương từng bước hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới cũng như hỗ trợ bà con dần ổn định cuộc sống.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới cho 4 xã vùng núi, vùng biển khó khăn trên địa bàn. Riêng xã Kỳ Hà, với sự giúp đỡ của lực lượng biên phòng, địa phương này đã hoàn thành 13/19 tiêu chí Nông thôn mới. Chính quyền và nhân dân đang quyết tâm hoàn thành các tiêu chí còn lại và phấn đấu về đích trong năm 2018.

Các tổ chức quốc tế kêu gọi minh bạch hơn trong việc định giá thuốc

VTV.vn - Gần 50 nhóm xã hội dân sự đứng đầu là tổ chức Bác sĩ không biên giới đã đưa ra bức thư ngỏ kêu gọi các nước thông qua nghị quyết về minh bạch hơn trong định giá thuốc.