TV& VIDEO

Quảng Nam tìm giải pháp duy trì bền vững nguồn thu ngân sách

Ngọc Bích, Lê Huy (VTV8)Cập nhật 20:41 ngày 07/12/2017

VTV.vn - Làm gì để đảm bảo nguồn thu ngân sách theo kế hoạch được giao trong năm 2018 là một trong những vấn đề nóng, được bàn thảo tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX.

Hiện nay, nguồn thu nội địa của Quảng Nam chủ yếu phụ thuộc vào độ tăng trưởng của Thaco (chiếm hơn 60% tổng thu nội địa). Tuy nhiên, do những điều chỉnh mới về thuế nhập khẩu ô tô đang gây thất thu lớn cho ngành thuế tỉnh Quảng Nam.

Phân tích tại kì họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân cho thấy: Quảng Nam vẫn có nhiều phương án để bảo đảm nguồn thu ngân sách Trung ương giao năm 2018. Trong đó, bổi bật là việc tăng cường chống thất thu thuế; cũng như tăng thu từ các guồn thu khác trên địa bàn, trong đó có thu vãng lai và thu từ các dự án mới. 

Căn cứ dự toán thu nội địa phát sinh trên địa bàn, quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ điều tiết các nguồn thu hiện hành, số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương và dự kiến số thu chuyển nguồn năm 2017 sang năm 2018, tổng số thu ngân sách địa phương năm 2018 của Quảng Nam vẫn hy vọng đạt dự toán Trung ương giao.