TV& VIDEO

Tăng cường trách nhiệm bảo vệ rừng vùng giáp ranh

Phú Thạnh, Quốc Phương (VTV8)Cập nhật 17:23 ngày 11/03/2018

VTV.vn - Những khó khăn, bất cập trong việc phối kết hợp, phân định trách nhiệm đang là rào cản, ảnh hưởng đến công tác bảo vệ tài nguyên rừng giữa các địa phương liên quan.

Lợi dụng vùng giáp ranh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khi bị phát hiện, các đối tượng này thường lẫn trốn sang các địa phương khác ,nhiều vụ phá rừng liên tiếp xảy ra ở khu vực giáp ranh giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Nam. Chức năng phòng hộ, bảo vệ môi  trường  từ những cánh rừng tự nhiên chủ yếu thuộc lâm phận quản lý vườn quốc gia Bạch Mã.  Khu bảo tồn loài Sao la và Bản quản lý rừng phòng hộ sông  Kôn dần  bị thuyên giảm do nạn phá rừng gây ra.

Mới đây, tại vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Nam cũng như các đơn vị liên quan đã tiến hành thảo luận, đề ra Quy chế trong công tác phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh. Phân định rõ hơn ranh giới, huy động lực lượng phối hợp trấn áp và xử lý triệt để các đối tượng vi phạm, tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng đệm, nâng cao nhận thức của cộng động là nội dung trọng tâm được chú trọng thực hiện trong thời gian tới .


Khai mạc phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

VTV.vn - Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 73 (GA 73) đã chính thức khai mạc tại New York, Mỹ với sự tham gia của lãnh đạo và đại diện 193 quốc gia thành viên LHQ.